• slide1
  • slide1
  • slide1
  • slide1
  • slide1

"Rozczarowanie spowodowane niską jakością pamięta się długo po przeminięciu radości spowodowanej niską ceną"

autor cytatu: Aldo Guccci